- Giải trí

Mới hiểu giảm giá hết mong xăng dầu…

Nhiều người nghĩ giá thành xăng giảm, người tiêu dùng được hưởng lợi, không ngờ xăng không giảm mà còn tăng giá ở mức cao trong lúc vẫn xả mạnh quỹ bình ổn.
Dư luận thấy khó hiểu, còn đại biểu QH cho rằng cách thức điều hành xăng dầu như vậy là chưa ổn.

Nhớ câu “cuốc giật vào lòng”
Mới hiểu giảm giá hết mong xăng dầu.

Thẻ:, , ,

facebook-profile-picture

Hồng Ngọc

Niềm tin, biến cái không thể thành có thể !
Hồng Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *