- Cười rụng rốn, Giải trí

Chuyện ‘gắp tiền bỏ tay người’ ở Sơn La

Mặc dù người can thiệp điểm đã khai nhận và nộp lại gần 3 tỉ đồng hối lộ của ông bà B, bác C nhưng khi đối chất cả ông, cả bà, cả bác đều ngạc nhiên và khẳng định “không hề đưa một xu nào cho cán bộ”. Ô hô, không lẽ đồng hào ở Sơn La là đồng hào có ma?

Đồng tiền mà biết nói năng
Làm chi có chuyện khai xằng, khai man.

Thẻ:,

facebook-profile-picture

Hồng Ngọc

Niềm tin, biến cái không thể thành có thể !
Hồng Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *